Hjem

 

ReWire

Psykosensorisk Coaching

 

 • Vonde minner?

 

 • Ubearbeidet sorg?

 

 • Utfordringer i Parforhold eller relasjoner?

 

 

 

 

Ofte er det ikke tankene som skaper følelser, men tvert i mot følelsene som skaper tanker. En hver negativ tanke eller følelse indikerer at nervesystemet på et tidspunkt har "lært" at noe er utyggt. Vi bruker derfor sansene for å endre hvordan nervesystemet reagerer på triggere og signaler fra omgivelsene eller dine egne tanker. Altså gå fra utrygg til trygg

 

Du trenger ikke fortelle meg om hendelser eller ting fra eget liv om du ikke ønsker.

Avhengig av hvilken utfordring du kommer med bruker jeg blandt annet

 

 

 • Reaktivering (bringe følelsen eller minnet til bevisstheten noen sekunder)
 • Distraksjoner (nynning, telling, prate om vær og vind osv)
 • Terapautisk berøring (skuldre, håndflater, kinn og underarmer. Kan utføres av klienten selv om ønsket)
 • Bilateral stimulering (aktivere høyre og venstre side av kroppen og krysse midtlinjen)
 • Introdusere en mental mis-match
 • Manuell muskeltesting (brukes for å identifisere stress og skille hva som er sant og ikke for deg)
 • Identifisere eventuelle bevisste eller ubevisste fordeler ved å opprettholde utfordringen du ønsker å bli kvitt
 • Visualisering

Alternativ Psykosensorisk Terapi

Dette er alternative behandlingsformer og skal ikke erstatte medisinsk behandling eller utredning. Jeg verken diagnostiserer eller behandler noen form for fysisk eller psykisk sykdom. Ta kontakt med din fastlege om du har spørsmål eller bekymringer rundt din fysiske eller psykiske helse.

 

 

PSYKOSENSORISK TERAPI

 

Terapi hvor vi bruker bla. terapautisk berøring og distraksjon for å endre negative følelser og reaksjonsmønstre knyttet til minner, situasjoner eller om man bærer på negative følelser man ikke nødvendigvis vet hvor stammer fra.

Svært skånsom teknikk ved vonde minner, ting du er redd for eller gruer deg til og vonde/ubehagelige følelser

Den terapautiske berøringen kan du som klient utføre selv, derfor er dette en terapi som fungerer godt via videosamtale (Zoom - Skype).

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved Rewire Randi Winsents 2018