HJEM


TERAPAUTISK BERØRING  

OG MINNEREKONSOLIDERING 

Det er èn misforståelse som rår i den terapautiske verden og i selutviklingsindustrien, som gjør selvutvikling og terapi mye vanskligere enn det trenger å være......


Det er at det er tankene dine som skaper følelsene


Den store feilen vi har gjort er å forsøke å endre tanker og følelser ved å endre tankene

Det er oftest i beste fall ekstremt energikrevende, tidkrevende og en midlertidig løsning.....


Vi er følelsesstyrte mennesker, ikke tankestyrte


Løsningen til endring av uønskede følelser og tanker, og uønskede reaksjoner i ulike situasjoner ligger i underbevisstheten og i det autonome nervesystemet vårt.


Nervesystemet ditt vurderer alle situasjoner, minner, tanker og fornemmelser som enten trygge eller utrygge.


Når nervesystemet oppfatter noe som trygt, vil du oppleve positive tanker og følelser. 


Når nervesystemet oppfatter noe som utrygt, vil du oppleve negative tanker og følelser.


I mitt arbeid bruker jeg sansene, følelsene og kroppen for å endre denne stressresponsen, slik at du ikke lenger skal få disse uønskede følelsene og tanken når du er i samme situasjon, eller tenker på en situasjon eller et minne. Og du vil lettere kunne handle i tråd med det du ønsker uten å sabotere deg selv.
Randi Winsents

Psykoterapaut, fasilitator og kursholder.


Randi har over 12 års erfaring med å hjelpe mennesker å navigere sitt eget liv.


Hun har en umettelig hunger for ny kunnskap og deler raust av det hun lærer til mennesker, slik at de kan forstå seg selv og hvorfor de opplever nettopp SITT liv slik de gjør.


Randi drar det beste fra de ulike modalitetene og terapiformene hun har lært. I tillegg har hun utviklet egne metode basert på erfaring og kunnskap hun har tilegnet seg gjennom mangen år. 


selv om hun fremdeles jobber noe 1-1 med klienter, er hovedfokuset å lære mennesker disse enkle teknikkene slik at de kan bruke det i eget liv.

KONTAKT

 

 

Rewire Randi Winsents

Sauråsbakken 12, 5131 Nyborg

Tlf: 94260260

Email:  post@rewire.no

Org.nr. 914451531

 

Copyright 2019 © All Rights Reserved Randi Winsents Rewire