HJEM


TERAPAUTISK BERØRING  

OG MINNEREKONSOLIDERING 

Varig endring av tanker, følelser og reaksjonsmønstre oppnås ved at vi erfarer noe som motsier det vi tidligere har erfart eller lært.


Gjennom sansene våre kan vi skape en ny erfaring


Sansene våre er den mest effektive måten å endre uønskede tanker og følelser på.


At vi må prate oss gjennom vonde minner, følelser og tanker er rett og slett ikke riktig.


En hver opplevelse vi har hatt er erfart gjennom sansene våre.


Noen opplevelser husker vi, enten som gode eller vonde.

Andre opplevelser husker vi ikke, men de har lagt grunnlag for følelser, tanker og måter og reagere på senere i livet.


Når noe er skapt gjennom sansene våre, er det etter min mening logisk å endre det ved hjelp av sansene.

Randi Winsents

Psykoterapaut, fasilitator og kursholder.


Randi har over 12 års erfaring med å hjelpe mennesker med vonde minner, vanskelige følelser og reaksjonsmønstre som lager trøbbel.


Hun har en umettelig hunger for ny kunnskap og deler raust av det hun lærer til mennesker, slik at de kan forstå seg selv og hvorfor de opplever nettopp SITT liv slik de gjør.


Randi drar det beste fra de ulike modalitetene og terapiformene hun har lært. I tillegg har hun utviklet egne metode basert på erfaring og kunnskap hun har tilegnet seg gjennom mangen år. 


selv om hun fremdeles jobber noe 1-1 med klienter, er hovedfokuset å lære mennesker disse enkle teknikkene slik at de kan bruke det i eget liv.

KONTAKT

 

 

Rewire Randi Winsents

Sauråsbakken 12, 5131 Nyborg

Tlf: 94260260

Email:  post@rewire.no

Org.nr. 914451531

 

Copyright 2019 © All Rights Reserved Randi Winsents Rewire